Moștenirea de suflet a doamnei Ionica

Ionica este o doamnă remarcabilă din Galați care are un loc special în inima ei pentru prietenii cu 4 lăbuțe. Cățelușa sa se numește Dixie și are în jur de 10 ani. Dixie este cea mai bună prietena a Ionicăi, doarme lângă ea, a susținut-o după decesul soțului, o ascultă cu răbdare când nu este nimeni altcineva în jur. Pentru a face bine nu este nevoie să deții sau să dăruiești palate. Testamentul este legătura ta cu viitorul pe care îl poți schimba în bine peste ani.

Nu trebuie să fii bogat sau faimos să faci un bine animalelor despre care îți pasă.

Trebuie doar să iei o decizie simplă. Chiar dacă familia rămâne pe primul loc, nimic nu te împiedică să oferi o șansă generațiilor viitoare și să lași în urmă ceva pozitiv legat de pasiunile și valorile în care ai crezut toată viața!

Iată câteva exemple de sume și cum acestea ajută animalele, raportat la prețurile actuale:

16.000 RON

100 animale din comunitățile sărace sterilizate

29.000 RON

1000 câini vaccinați antirabic și polyvalent

120.000 RON

extindem ajutorul medical și campaniile de sterilizare în alte trei locații în afara zonei Galați

165.000 RON

construirea unui padoc pentru pisici bătrâne sau cu handicap

198.000 RON

costurile necesare pentru funcționarea adăpostului mic timp de un an

Formular de înscriere
Prieten pentru totdeauna

Despre Testament

Legea prevede ad solemnitatem, sub sancţiunea nulităţii absolute, anumite forme testamentare pe care trebuie să le îmbrace voinţa testatorului pentru a putea produce efecte juridice. Astfel, o persoană îşi poate exprima ultima voinţă în diferite forme testamentare, în funcţie de dorinţa sa ori de împrejurările în care se află.

In condiţii obişnuite, testatorul poate să dispună printr-unul din formele testamentare ordinare: olograf, autentic sau secret (art. 858 C. civ.).

Dacă se află într-o împrejurare excepţională, care nu-i permite să testeze în una din formele testamentare aratate mai sus, persoana poate să-şi exprime ultima voinţă printr-un testament privilegiat, simplificat, corespunzător condiţiilor în care se află (art. 868-886 C. civ.).

Există o categorie specială de moștenitori, numită moștenitori rezervatari. Ei beneficiază de rezerva succesorală, adică o parte dintre bunurile defunctului. Acești moștenitori au dreptul să primească minimum o jumătate din cota succesorală, chiar dacă au fost dezmoșteniți sau nu au fost incluși în testament sau averea este donată.

Din această categorie fac parte soțul supravietuitor, copiii și nepoții, dar și părinții. Rolul moștenirii rezervatare este de a proteja anumite categorii de moștenitori în fața unor situații care i-ar putea lăsa fără drept de moștenire.

Soțul moștenitor poate primi întreaga avere daca părinții defunctului nu mai trăiesc, iar cuplul nu are copii. Desigur, asta doar în absența unui testament care să stipuleze altceva.

Conținutul testamentului

Testamentul poate cuprinde una sau mai multe dispoziţii de ultimă voinţă, care, fiecare în parte, constituie un act juridic independent de celelalte. Obiectul principal al testamentului îl constituie legatele, care sunt acte juridice referitoare la bunurile care alcătuiesc patrimoniul succesoral (legate universale sau cu titlu universal) sau la bunurile ce fac parte din acel patrimoniu (legate cu titlu particular).

Acte necesare pentru testament

Acte necesare la biroul notarial pentru întocmirea unui testament:

✓ Actul de identitate al persoanei care lasă testamentul (testator);
✓ Actele de identitate ale celor doi martori care îl vor asista pe testator la notariat;
✓ Datele de identificare ale persoanei în favoarea căreia testatorul lasă testamentul (legatar);
✓ Dacă există, actul de proprietate asupra bunurilor pe care testatorul le va lăsa prin testament.

Pentru ca testamentul să fie valabil, este necesar consimțământul testatorului, care nu trebuie să fie viciat și în plus, legea prevede necesitatea existenței discernământului la data dispunerii cu privire la bunurile sale prin testament.

Datele necesare întocmirii corecte a testamentului

Denumire completă: Fundația ROLDA În Memoriam Rolando Cepraga

CUI: 18416340

Sediul social: Str. Carol I, nr. 5, sat Smârdan, com. Smârdan, jud. Galați

Adresa de corespondență: Strada Feroviarilor 16 Bl. C2, ap. 18,
800563, Galați, România

Telefon: 0748903612

Email: legacy@rolda.org

Website: https://rolda.ro

Autentificarea testamentelor

În România, autentificarea testamentelor este de competenţa exclusivă a notarilor publici. Competenţa teritorială privind autentificarea testamentelor este generală. Aceasta inseamna că, indiferent de domiciliul tau, vei putea solicita autentificarea testamentului personal oricărui notar public din România.

Testamentul care urmează a fi autentificat poate să fie redactat, după indicaţiile şi voinţa testatorului, de către notarul public, sau de testator sau, la cererea testatorului, chiar de un terţ (de ex. avocat).

La biroul notarial este suficient să vină doar testatorul și cei doi martori, nu este necesară prezenţa legatarului sau, după caz, a legatarilor.

Testamentul oral sau verbal (nuncupativ) nu este valabil în dreptul nostru, indiferent de numărul martorilor care îl pot confirma.
În cazul bunurilor imobile, taxele sunt incluse într-o grilă a notarilor, astfel încât să nu existe dubiu că ar fi calculate greșit, supra sau subestimate.

Asigurarea de viață

Poți ajuta programele și activitățile noastre în viitor, desemnând Fundația ROLDA ca beneficiarul asigurării tale de viață!

Asiguratul este singura persoană în măsură să decidă cine anume poate încasa suma asigurată trecută în poliță în cazul decesului. Acest beneficiar poate fi o persoană fizică sau juridică. Cel mai indicat este să desemnezi o persoană anume sau mai multe persoane care să beneficieze de asigurarea de viață deoarece:

✓ Procedura de încasare a banilor de către beneficiar / beneficiari va fi mult mai rapidă, deoarece nu va depinde de procedura de succesiune
✓ Poți decide după bunul plac ce procent va reveni fiecărui beneficiar / fiecărui membru al familiei (ex. 50% soția, 50% celălalt beneficiar).
✓ În cazul în care ai desemnat un singur beneficiar pe polița de viață și acesta decedează înainte de a-și încasa suma asigurată, cei care vor încasa banii nu sunt beneficiarii tăi legali, ci beneficiarii legali ai beneficiarului desemnat de către tine.

Dispoziție testamentară pentru conturi bancare, valori și titluri de valoare

Persoanele care aleg să depună la banci sume de bani, valori sau titluri de valoare pot dispune de acestea, pentru cauză de moarte, printr-o dispoziție testamentară cuprinsă în cadrul convenției incheiate cu instituția de credit.

Dispoziția testamentară se completează, se semnează și se datează de către testator numai în prezența a doi funcționari ai instituției de credit, special împuterniciți în acest scop, care semnează pe convenție alături de testator. Banca va comunica către Uniunea Națională a Notarilor Publici datele necesare înscrierii dispoziției testamentare în Registrului național notarial.

Sloganul nostru este…

Pentru că fiecare animal merită să fie respectat!