Honderden honden zoals Tarot
vanwege Royale Mensen
zoals jij worden gered.

Honderden honden zoals Chick
vanwege Royale Mensen
zoals jij worden gered.

Honderden honden zoals Maria
vanwege Royale Mensen
zoals jij worden gered.

Honderden honden zoals Buffy
vanwege Royale Mensen
zoals jij worden gered.

Honderden honden zoals Bela
vanwege Royale Mensen
zoals jij worden gered.

Honderden honden zoals Bar
vanwege Royale Mensen
zoals jij worden gered.

Slider

Testament in 6 stappen

1

Wat wil je in je testament?

Bepaal eerst wat er in je testament moet komen.

2

Kies je voor een erfstelling of een legaat?

Bij een erfstelling wordt het nettobedrag van je nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld. Bij een legaat laat je juist een vast geldbedrag of (on)roerend goed na. Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Een notaris kan je hier in adviseren.

3

Kies je een executeur?

Heb je al iemand op het oog die je nalatenschap straks afhandelt? Dat kan een goede vriend of familielid zijn. De executeur wordt in je testament vastgelegd.

4

Welke notaris?

Heb je bepaald wat er in je testament moet komen? Dan is het tijd om op zoek te
gaan naar een notaris. Algemene informatie over notarissen vind je op www.notaris.nl. Ook kun je met specifieke vragen (anoniem) bellen met de Notaristelefoon, 0900-3469393 (€ 0,80/min, werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur).
Een andere optie is om een testament op te maken via nutestament.nl. Dat is voordeliger, omdat je online zelf het voorwerk doet en vervolgens alleen nog naar de notaris hoeft om het testament door te nemen en te tekenen – zie stap 6.

5

Overleg met de notaris over je wensen

Wanneer je een keuze hebt gemaakt, ga je naar de notaris om je wensen te bespreken. De notaris informeert je over de mogelijkheden en de kosten.

6

Onderteken het testament

Naar aanleiding van je wensen stelt de notaris een concepttestament op. Neem dit concept goed door en geef waar nodig je wijzigingen aan. Is alles naar wens? Onderteken dan het testament bij de notaris. Hij of zij zorgt ervoor dat je testament wordt opgenomen in het landelijke testamentenregister (CTR).

Als je ROLDA in je testament opneemt, dan zijn dit de officiële gegevens:

Fundatia ROLDA
16 Feroviarilor Street, Bl C2, ap. 18
800563 Galati, Romania, CUI 18416340,
RSIN 8258 20 157

Veelgestelde vragen over je testament

Wat doet een executeur?

Een executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis na je overlijden. Dit kan een vriend of familielid zijn, maar ook een goed doel. Een executeur wordt aangewezen in een testament.

Wat is een codicil?

Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend document ter aanvulling van je testament. In een codicil kun je bijvoorbeeld wensen aangaande de uitvaart beschrijven. Ook kun je in een codicil aangeven hoe je wilt dat bepaalde erfstukken verdeeld dienen te worden, zoals sieraden, kunst, meubels, boeken, etc.

Hoe zit het met de belasting op een erfenis?

Als iemand iets erft, wordt daar normaal gesproken belasting over geheven. Dit heet erfbelasting. Goede doelen (met ANBI-status) hoeven echter geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat.

Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling.

Moet ik naar de notaris voor het maken van een testament?

In Nederland is het niet mogelijk een testament te maken zonder tussenkomst van een notaris. Dus ja, je zult naar een notaris moeten gaan voor het maken van een testament.

Dit kan trouwens ook online (bijvoorbeeld op www.nutestament.nl). Het nadeel is dan wel dat je geen persoonlijk advies kunt inwinnen.

Wat is handiger: een vast bedrag of een percentage?

Twijfel je tussen het nalaten van een percentage of een vast bedrag? Dan is een percentage wellicht handiger, omdat het van tevoren moeilijk is in te schatten wat je vermogen bij overlijden zal zijn.

Wat is het verschil tussen legaat en erfstelling?

Een legaat is een bepaling in je testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jou gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Je kunt bijvoorbeeld je familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan een goed doel nalaten. Je kunt meerdere legaten opnemen in je testament.

Een erfstelling is een vastgesteld deel, vaak een percentage, van het bezit dat middels een testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. Je bezit wordt volgens de bepalingen in je testament verdeeld onder de erfgenamen.

Nalaten aan een goed doel kan via drie manieren:

Je laat (een deel van) je geld, je huis, aandelen of waardevolle spullen na aan het goede doel. Dat heet een legaat.

Je benoemt het goede doel als enig erfgenaam.
Je benoemt het goede doel als mede-erfgenaam. Het goede doel deelt de erfenis dan met je andere erfgenamen.

Hoe regel ik de verdeling van mijn erfenis?

In een testament kun je aangeven wat je wensen zijn over de verdeling van je erfenis. Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht.

In het erfrecht geldt alleen de juridische relatie met je partner, kinderen en bloedverwanten. Een handige manier om te checken of je een testament nodig heeft is testamenttest.nl.

Ook kun je testen of je huidige testament nog overeenkomt met je wensen.