Hundrevis av hunder, som Tarot
ble reddet på grunn av generøse
folk som deg.

Hundrevis av hunder, som Chick
ble reddet på grunn av generøse
folk som deg.

Hundrevis av hunder, som Maria
ble reddet på grunn av generøse
folk som deg.

Hundrevis av hunder, som Buffy
ble reddet på grunn av generøse
folk som deg.

Hundrevis av hunder, som Bela
ble reddet på grunn av generøse
folk som deg.

Hundrevis av hunder, som Bar
ble reddet på grunn av generøse
folk som deg.

Slider

En testamentorisk gave til ROLDA = en TRYGG fremtid for dyrene i Romania!

Rumenske dyr lever i en slags kontinuerlig nødssituasjon.
Idag er ROLDA opptatt med å lette deres lidelser og redde liv, men vi må også tenke på fremtiden.
Å se fremover, innebærer å ha evnen til å reagere på nødssituasjoner, hjelpe mennesker å endre sin mentalitet, samt å utdanne den nye generasjonen til å respektere dyrelivet, noe som gjør vårt feltarbeide mer effektivt. Tid, evner, innsats og tålmodighet må til i lang tid framover, for å gi dyrene en sjanse til å leve ett rolig liv. Med en testamentorisk gave kan du hjelpe oss i vårt langsiktige arbeid!

Bli en endeløs person

Endeløse personer, er kvinner og menn som har bestemt at en del av deres ettermæle skal være å hjelpe ROLDAs prosjekter for mishandlede dyr, og for miljøet.
En storslått verden der Europas uberørte skogsområder ikke forsvinner tre for tre og frarøver våre barn en sunn fremtid.
En vakker verden der stemmeløse, uskyldige dyr behandles med medfølelse og respekt.
En verden der din testamentariske gave til ROLDA vil videreføre, respektere og fremme dine livsverdier.

Hvis du ønsker å testamentere en del av din formue til ROLDA må du opprette ett testamente. Det er viktig at du oppgir korrekte opplysninger.

Vi heter: ROLDA GATEHUNDER FRA ROMANIA – OSLO OG OMEGN
Organisasjonsnummer: 998 398 495

En personlig hilsen fra ROLDA sin grunnlegger.

“La meg dele ett av hva jeg liker å kalle livets ‘sjokolade-øyeblikk’ med deg; ett av de øyeblikkene da det kjennes som om alt rundt deg stopper opp og du blir helt oppslukt av noe fantastisk som vil prege resten av livet ditt. Jeg satt i nærheten av en gruppe bergede hunder inne i en kennel. Deres redsler og villskap forsvunnet. De dårlige minnene fra en traumatisk fortid hvisket ut. Avstanden mellom oss fantes ikke lengre. Plutselig oppfører de seg som om de tilhører noen. I det øyeblikket ble jeg sterkere, fordi jeg følte at jeg var en del av deres verden. Hvor enestående er ikke et slikt øyeblikk? Takket være mennesker som deg, kan jeg holde mitt løfte; å gi disse hundene et hjem, et nytt liv og en trygg fremtid.

Det er lenge siden jeg bestemte meg for å etterlate alt jeg eier til ROLDA, fordi denne organisasjonen vokser på en sunn måte, respekterer mine prinsipper, matcher mine livsverdier og koordineres av ett internasjonalt styre som viser full åpenhet og transparens.

Min gave til ROLDA er ikke bare et testamente, det er mitt privilegium å kunne belønne en veldedig organisasjon som har gitt meg muligheten til å definere meg selv, og til å kunne gjøre en innsats for positive endringer i vår verden. Gjør som meg, bli en endeløs person du også!”

Dana

Tenk på det IDAG!

Kontakt oss på legacy@rolda.org for å motta informasjonsbrosjyre eller annen hjelp du måtte trenge for å ta valget. Våre representanter blir både glade og beæret over å høre fra deg! En testamentorisk gave er en gest som vil kunne gi en trygg fremtid for Romanias dyr!

FAQs

Hvordan bruker ROLDA sine arvede midler?

Enkelte har et ønske om å øremerke midler til spesifikke områder av vårt arbeid. Dette er fullt mulig, men det kan være fornuftig at du kontakter oss slik at du kan være sikker på at det/de området/-ene du vil prioritere er områder vi vil ha fokus på i flere år fremover.

Alle gaver vi mottar er like kjærkomne, og vi er takknemlige for alle gaver, store som små. Vårt regnskapet blir hvert år kontrollert av Brønnøysundregistrene.

Hvordan finner jeg en jurist/advokat som kan hjelpe meg?

Advokatforeningen har en god nettjeneste som du finner på følgende link:
advokatenhjelperdeg.no. Søk på finn advokatene i menyen.
Her kan du søke advokater med arv og testamente som arbeidsfelt, i ditt nærområde.

Dersom du ønsker å inkludere ROLDA i ditt testamente, kontakt oss Hege
+479 204 2553 og rolda@rolda.org

Hvem er arvinger etter loven?

Livsarvinger er ditt avkom (dine barn), og de arver i utgangspunktet likt. dør ett barn, går dennes del av arven videre til barnets livsarvinger (dine barnebarn.) Ektefelle arver som beskrevet nedenfor. Det er også innført lovbestemt arverett for samboere på visse vilkår. Alle disse arvinger betegnes legalarvinger, og deres arvelodd (det de arver) kan i testament begrenses til NOK 1 mill. hver. Testator kan også begrense gjenlevende ektefelle/samboers arverett ved testamente som gjøres kjent for ektefelle/samboer mens testator fortsatt lever.

Hvilke formelle krav stilles til et testamente?

De formelle kravene som stilles til et testamente er gitt i arveloven. Et testamente skal være skriftlig og undertegnet av den som testamenterer (testator) og av to myndige personer som etter testators ønske har undertegnet som vitner. Vitnene må ikke være i slekt med eller nærstående til den som er skal arve i testamentet. Vitnenes erklæring bør inneholde at testator opprettet testamentet av egen fri vilje og at hun/han var ved full sans og samling. Et testamente kan tilbakekalles, endres og utfylles ved senere gyldige testamenter. Det er svært viktig at de formelle kravene til et testamente følges ellers blir testamentet ugyldig. Det er derfor vi anbefaler bruk av jurist/advokat.

Hvem arver verdiene etter meg hvis jeg ikke skriver et testamente?

Dersom du ikke oppretter noe testamente er det reglene i arveloven som avgjør hvordan arven fordeles. Dine familiemedlemmer vil arve midlene etter deg. Dersom du ikke har noen arvinger etter reglene i loven, går hele arven til staten.

Hvordan kan jeg gi en gave til ROLDA i mitt testamente?

Hvis du ønsker å testamentere en del av din formue til ROLDA må du opprette et testamente. Det er viktig at du oppgir korrekte opplysninger.
Vi heter: ROLDA GATEHUNDER FRA ROMANIA - OSLO OG OMEGN
Organisasjonsnummer 998 398 495

Arveloven

Arveloven gir klare regler for hvordan arven skal fordeles mellom barn (livsarvinger), gjenlevende ektefelle (herunder samboere på visse vilkår) og øvrige slektninger. Dette er kort det loven beskriver:
• Gjenlevende ektefelle arver ¼ av boet hvis avdøde etterlot seg barn eller barnebarn - minimum 4G (grunnbeløpet i Folketrygden)
• Dersom avdøde ikke hadde barn eller barnebarn arver ektefelle ½ av boet (minimum 6G) . Resten går til foreldre og søsken.
• Dersom avdøde ikke hadde barn, barnebarn, foreldre eller søsken, arver ektefelle alt.
• Hvis ektefellens arverett skal begrenses, må testamentet gjøres kjent for ektefellen før den som testamenterer dør.
• Barn arver normalt 2/3 av boet etter hver av sine foreldre- den såkalte pliktdelen.
• Pliktdelen kan begrenses oppad til kr 1.000.000 for livsarvinger og kr 200.000 for fjernere slektninger hvis det skrives et testamente.
• Dersom avdøde ikke har gjenlevende ektefelle, barn, foreldre eller søsken (eller besteforeldre og deres livsarvinger) arver Staten alt.
Det som ikke kommer inn under pliktdelsarv til barn og/eller ektefeller kan du fritt testamentere til den/de du ønsker – mao alt utover kr 1 mill.. Se arvelovens bestemmelser her LOV 1972-03-03 nr 05: Lov om arv m.m.

Hva kan bestemmes i et testamente?

Når du oppretter et testamente kan du innenfor reglene i arveloven påvirke fordelingen av dine verdier. Du kan for eksempel tilgodese personer som ikke er arvinger etter loven eller du kan tilgodese organisasjoner eller formål du sympatiserer med.

Det er nettoformuen som arves. Det betyr at krav fra eventuelle kreditorer først må dekkes av boet eller ved at arvingene overtar kravene. Ingen har krav på arv før arvelater er død og etterlater seg en nettoformue. I et testamente kan du bestemme hva personer eller andre skal arve. Det kan være et bestemt beløp, en bestemt gjenstand, en andel av din formue eller den resterende del av din formue når pliktarv og annen arv er betalt.

Hva er egentlig et testamente?

Et testamente er et skriftlig dokument som er ment å gi uttrykk for hvordan du ønsker å fordele det du etterlater deg mellom familie og andre. Andre kan her være venner eller organisasjoner og lignende. Du gjør det samtidig lettere for dine etterlatte hvis du fordeler dine eiendeler og skaper klare linjer i et fremtidig arveoppgjør.

Dersom du ønsker å fordele formuen på en annen måte enn det loven bestemmer (som er slektninger eller staten) må det skrives et testamente.

Invi oss i planen din

Vi forstår at fordelingen av din arv er en privatsak. Men dersom du skulle ønske det, kan du bruke dette skjemaet til å informere oss om at du planlegger å etterlate en del av din arv til noen av Europas mest neglisjerte hjemløse dyr, via oss. Informasjonen du gir oss i dette skjemaet, er kun for våre øyne, og er absolutt ikke forpliktende på noe vis! Skjemaet informerer oss kun om dine intensjoner på det nåværende tidspunkt, og setter oss i stand til å svare deg. Du kan være helt sikker på at din informasjon vil bli behandlet konfidensielt.